Bạn đang chọn Hộp carton

Mã sản phẩm
Giá tiền
Quy cách - chất liệu
 
 • Size 5 (42x30x07)
  5.724đ
  Mua
 • Size 7 (25x22x20)
  4.341đ
  Mua
 • Size 7 (25x22x20)
  4.341đ
  Mua
 • Size 8 (40x35x10)
  7.242đ
  Mua
 • Size 8 (40x35x10)
  7.242đ
  Mua
 • Size 9 (30x25x20)
  5.373đ
  Mua
 • Size 9 (30x25x20)
  5.373đ
  Mua
 • Size 10 (70x30x10)
  8.545đ
  Mua
 • Size 10 (70x30x10)
  8.545đ
  Mua
 • Size 11 (45x30x20)
  8.048đ
  Mua
 • Size 11 (45x30x20)
  8.048đ
  Mua
 • Size 12 (40x30x25)
  8.643đ
  Mua
 • Size 12 (40x30x25)
  8.643đ
  Mua
 • Size 14 (40x30x30)
  9.430đ
  Mua
 • Size 14 (40x30x30)
  9.430đ
  Mua
 • Size 14 (45x45x20)
  12.771đ
  Mua
 • Size 16 (50x40x30)
  14.034đ
  Mua
 • Size 17 (60x50x25)
  17.923đ
  Mua
 • Size 24 (60x50x50)
  34.180đ
  Mua
 • Size 26 (45x40x40)
  23.172đ
  Mua
 • Size 27 (35x35x20)
  8.470đ
  Mua
 • Size 28 (55x18x46)
  12.814đ
  Mua
 • Size 30 (35x25x15)
  5.411đ
  Mua
 • Size 34 (75x20x07)
  6.831đ
  Mua
 • Size 36 (30x20x07)
  3.747đ
  Mua
 • Size 37 (28x25x12)
  5.319đ
  Mua
 • Size 38 (18x10x8)
  1.376đ
  Mua
 • Size 39 (14x14x14)
  2.121đ
  Mua
 • Size 41 (10x10x8)
  1.023đ
  Mua
 • Size 42 (16x12x6)
  1.453đ
  Mua
Download báo giá

Quý khách có thể click here để download bảng báo giá mới nhất!

Cách nhận điểm thưởng

Tạo tài khoản khách hàng mới: +20,000 điểm
Tạo đơn hàng: +5 điểm cho đơn hàng có giá trị tương ứng 1,000₫.
Đánh giá sản phẩm: +500 điểm cho mỗi lần đánh giá tích cực.

Sản Xuất Hộp

1. Các hộp có khối lượng thể tích (KLTT = dài x rộng x cao/6000) từ 1.5 kg trở lên, sản xuất (không in) với số lượng tối thiểu: 500 thùng/ size, có in ấn riêng: 1.000 thùng/ size

2. Các hộp có khối lượng thể tích (KLTT = dài x rộng x cao/6000) từ 1 kg trở lên, sản xuất và in ấn riêng với số lượng tối thiểu: 1.000 thùng/ size

3. Các hộp có khối lượng thể tích (KLTT = dài x rộng x cao/6000) dưới 1 kg, sản xuất và in ấn riêng với số lượng tối thiếu: 2.000 thùng/ size

4. Các hộp sản xuất với kích thước có sẵn của Việt Hồng sẽ được miễn phí khuôn bế (600.000 đồng)

0.09119 sec| 1044.656 kb