Danh sách SẢN PHẨM DATTHUNG.Com - Hướng dẫn mua hàng

Hộp carton
Giá tiền
Quy cách
 
 • Size 1 (15x12x10)
  1.347đ
  Mua
 • Size 2 (20x15x10)
  1.946đ
  Mua
 • Size 3 (20x20x15)
  3.090đ
  Mua
 • Size 4 (30x20x10)
  3.127đ
  Mua
 • Size 5 (42x30x07)
  5.724đ
  Mua
 • Size 7 (25x22x20)
  4.341đ
  Mua
 • Size 8 (40x35x10)
  7.242đ
  Mua
 • Size 9 (30x25x20)
  5.373đ
  Mua
 • Size 10 (70x30x10)
  8.545đ
  Mua
 • Size 11 (45x30x20)
  8.048đ
  Mua
 • Size 12 (40x30x25)
  8.643đ
  Mua
 • Size 13 (40x30x30)
  9.430đ
  Mua
 • Size 14 (45x45x20)
  12.771đ
  Mua
 • Size 16 (50x40x30)
  14.034đ
  Mua
 • Size 17 (60x50x25)
  17.923đ
  Mua
 • Size 24 (60x50x50)
  34.180đ
  Mua
 • Size 25 (80x50x40)
  36.840đ
  Mua
 • Size 26 (45x40x40)
  23.172đ
  Mua
 • Size 27 (35x35x20)
  8.470đ
  Mua
 • Size 28 (55x18x46)
  12.814đ
  Mua
 • Size 30 (35x25x15)
  5.411đ
  Mua
 • Size 34 (75x20x07)
  6.831đ
  Mua
 • Size 35 (55x20x07)
  5.445đ
  Mua
 • Size 36 (30x20x07)
  3.747đ
  Mua
 • Size 37 (28x25x12)
  5.319đ
  Mua
 • Size 38 (18x10x8)
  1.376đ
  Mua
 • Size 39 (14x14x14)
  2.121đ
  Mua
 • Size 41 (10x10x8)
  1.023đ
  Mua
 • Size 42 (16x12x6)
  1.453đ
  Mua
 • Size 44 (20x16x6)
  2.232đ
  Mua
 • Size 45 (38x10x10)
  2.549đ
  Mua
 • Size 46 (20x14x14)
  2.532đ
  Mua
 • Size 47 (30x25x6)
  4.539đ
  Mua
 • Size 48 (36x12x12)
  2.996đ
  Mua
 • Size 49 (24x22x15)
  4.554đ
  Mua
 • Size 50 (38x16x16)
  4.452đ
  Mua
 • Size 51 (30x30x16)
  7.878đ
  Mua
 • Size 52 (34x28x18)
  7.149đ
  Mua
 • Size 53 (32x26x22)
  7.220đ
  Mua
 • Size 53 (32x26x22)
  7.220đ
  Mua
 • Size 54 (36x28x24)
  7.120đ
  Mua
 • Size 55 (30x16.5x10.5)
  3.269đ
  Mua
 • Size 56 NA (20x16.5x10.5)
  2.070đ
  Mua
 • Size 57 LA (16x9x5)
  Mua
 • Size 59 (30x30x12)
  Mua
 • Size 60 (35x7x7)
  Mua
 • Size 61 (30x15x10)
  Mua
 • Size 62 (19x13x3)
  Mua
 • Size 63 (40x20x10)
  Mua
 • Size 64 (30x12x10)
  Mua
 • Size 65 (23x13x38)
  Mua
 • Size 66 (30x25x10)
  Mua
 • Size 67 (41x41x41)
  Mua
 • Size 68 (92x45x21)
  Mua
 • Size 69 (35x25x17)
  Mua
 • Size 70 (30x14x10)
  Mua
 • VTE 71 (12x12x10)
  Mua
 • VTE 72 (20x11.5x7)
  Mua
 • VTE 73 (20x8x8)
  Mua
 • VTE 74 (25x15x10)
  Mua
 • VTE 75 (25x11x11)
  2.430đ
  Mua
Xốp nổ
Giá tiền
Quy cách
 
 • Cuộn Xốp Nổ(1.5m x 8kg)
  516.000đ
  Mua
 • Cuộn Xốp Nổ(1.2m x 6.5kg)
  480.000đ
  Mua
 • Túi xốp nổ (31 cm x 26 cm)
  1.150đ
  Mua
 • Túi xốp nổ (22 cm x 14 cm)
  1.000đ
  Mua
Giấy xi măng
Giá tiền
Quy cách
 
 • Giấy ximăng (81.3 x 98 ĐL 80gr)
  180.000đ
  Mua
 • Túi ximăng (17x20 cm)
  720đ
  Mua
 • Túi ximăng (25x30 cm)
  950đ
  Mua
 • Túi ximăng (32x29 cm)
  1.100đ
  Mua
Băng dính
Giá tiền
Quy cách
 
 • Cuộn băng keo (2.4kg)
  110.000đ
  Mua
 • Cuộn băng keo (4.8kg)
  228.000đ
  Mua
Download báo giá

Quý khách có thể click here để download bảng báo giá mới nhất!

Cách nhận điểm thưởng

Tạo tài khoản khách hàng mới: +20,000 điểm
Tạo đơn hàng: +5 điểm cho đơn hàng có giá trị tương ứng 1,000₫.
Đánh giá sản phẩm: +500 điểm cho mỗi lần đánh giá tích cực.

Sản Xuất Hộp

1. Các hộp có khối lượng thể tích (KLTT = dài x rộng x cao/6000) từ 1.5 kg trở lên, sản xuất (không in) với số lượng tối thiểu: 500 thùng/ size, có in ấn riêng: 1.000 thùng/ size

2. Các hộp có khối lượng thể tích (KLTT = dài x rộng x cao/6000) từ 1 kg trở lên, sản xuất và in ấn riêng với số lượng tối thiểu: 1.000 thùng/ size

3. Các hộp có khối lượng thể tích (KLTT = dài x rộng x cao/6000) dưới 1 kg, sản xuất và in ấn riêng với số lượng tối thiếu: 2.000 thùng/ size

4. Các hộp sản xuất với kích thước có sẵn của Việt Hồng sẽ được miễn phí khuôn bế (600.000 đồng)

0.01777 sec| 1310.359 kb