Danh sách sản phẩm Datthung.com
- Luôn có có sẵn, không phải chờ đợi hàng mất thời gian
- Bán lẻ và bán sỉ không giới hạn số lượng
- Nhận đặt hàng với số lượng, kích thước và in ấn theo yêu cầu
Size: D x R x C (cm)
Giá
 
 • Size 01 (15x12x10)
  1.347đ
  Mua
 • Size 02 (20x15x10 )
  1.946đ
  Mua
 • Size 03 (20x20x15)
  3.090đ
  Mua
 • Size 04 (30x20x10)
  3.127đ
  Mua
 • Size 05 (42x30x07)
  5.724đ
  Mua
 • Size 07 (25x22x20)
  4.341đ
  Mua
 • Size 08 (40x35x10)
  7.242đ
  Mua
 • Size 09 (30x25x20)
  5.373đ
  Mua
 • Size 10 (70x30x10)
  8.545đ
  Mua
 • Size 11 (45x30x20)
  8.048đ
  Mua
 • Size 12 (40x30x25)
  8.643đ
  Mua
 • Size 13 (40x30x30)
  9.430đ
  Mua
 • Size 14 (45x45x20)
  12.771đ
  Mua
 • Size 16 (50x40x30)
  22.000đ
  Mua
 • Size 17 (60x50x25)
  17.923đ
  Mua
 • Size 25 (80x50x40)
  36.840đ
  Mua
 • Size 24 (60x50x50)
  34.180đ
  Mua
 • Size 27 (35x35x20 )
  8.470đ
  Mua
 • Size 28 (55x18x46)
  12.814đ
  Mua
 • Size 30 (35x25x15)
  5.411đ
  Mua
 • Size 34 (75x20x07)
  6.831đ
  Mua
 • Size 35 (55x20x07)
  5.445đ
  Mua
 • Size 36 (30x20x07)
  3.747đ
  Mua
 • Size 37 (28x25x12)
  5.319đ
  Mua
 • Size 38 (18x10x8)
  1.376đ
  Mua
 • Size 39 (14x14x14)
  2.121đ
  Mua
 • Size 40 (20x12x12)
  1.800đ
  Mua
 • Size 41 (10x10x8)
  1.023đ
  Mua
 • Size 42 (16x12x6)
  1.453đ
  Mua
Size: D x R x C (cm)
Giá
 
 • Size 44 (20x16x6)
  2.232đ
  Mua
 • Size 45 (38x10x10)
  2.549đ
  Mua
 • Size 46 (20x14x14)
  2.532đ
  Mua
 • Size 47 (30x25x6)
  4.539đ
  Mua
 • Size 48 (36x12x12 )
  2.996đ
  Mua
 • Size 49 (24x22x15 )
  4.554đ
  Mua
 • Size 50 (38x16x16)
  4.452đ
  Mua
 • Size 51 (30x30x16)
  7.878đ
  Mua
 • Size 52 (34x28x18)
  7.149đ
  Mua
 • Size 53 (32x26x22)
  7.220đ
  Mua
 • Size 54 (36x28x24)
  8.120đ
  Mua
 • Size 55 (30x16.5x10.5)
  3.269đ
  Mua
 • Size 56 NA (20x16.5x10.5)
  2.070đ
  Mua
 • Size 57 LA (16x9x5)
  1.380đ
  Mua
 • Size 59 (32x22x12)
  3.717đ
  Mua
 • Size 60 (35x7x7)
  2.242đ
  Mua
 • Size 61 (30x15x10)
  2.500đ
  Mua
 • Size 63 (40x20x10)
  5.865đ
  Mua
 • Size 64 (30x12x10)
  2.495đ
  Mua
 • Size 65 (23x13x38)
  6.325đ
  Mua
 • Size 66 (30x25x10)
  4.715đ
  Mua
 • Size 67 (41x41x41)
  24.150đ
  Mua
 • Size 68 (92x45x21)
  32.200đ
  Mua
 • Size 69 (30x25x17)
  5.692đ
  Mua
 • Size 70 (30x14x10 )
  2.760đ
  Mua
 • VTE 71 (12x12x10)
  1.454đ
  Mua
 • VTE 72 (20x115x7)
  2.036đ
  Mua
 • VTE 73 (20x8x8)
  1.328đ
  Mua
 • VTE 74 (25x15x10)
  2.593đ
  Mua
 • VTE 75 (25x11x11)
  2.340đ
  Mua
Phụ kiện đóng gói
 • Xốp hơi
  1,5m x 8kg
  520.000đ
  Mua
 • Giấy xi măng
  18 x21 cm
  65.000đ
  Mua
 • Xốp hơi
  1,2m x 6.5kg
  500.000đ
  Mua
 • Giấy xi măng
  30 x 25 cm
  85.000đ
  Mua
 • Giấy xi măng
  72x102/ĐL70gr
  180.000đ
  Mua
 • Xốp hơi
  1m x 5kg
  400.000đ
  Mua
 • Màng chít
  4kg/cuộn
  155.000đ
  Mua
 • Màng chít
  2.4kg/cuộn
  90.000đ
  Mua
 • Băng keo
  4.8kg/cọc
  228.000đ
  Mua
 • Băng keo
  4kg/cọc
  183.000đ
  Mua
 • Băng keo
  2.4kg/cọc
  110.000đ
  Mua
 • Xốp hơi
  0.5m x 2.5kg
  250.000đ
  Mua
 • Xốp hơi
  0.2m x 1kg
  150.000đ
  Mua
0.15369 sec| 1087.133 kb